องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18