องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการ "Big Cleaning Day" รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 20 พ.ค. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย นำทีมโดยนายกวีระพงษ์ เทศน้อย และนายไพโรจน์  ไกรเสน  ปลัดอบตใเมืองเพีย
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18