องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)


วันที่ 19 พ.ค. 2564 นายวีระพงษ์  เทศน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18