องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันธงชาติไทย 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณลานหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เนื่องในวันธงชาติไทย 2566  ในวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-25