องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กๆ เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดมงคลหลวง บ้านเมือง ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-25