องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมพรรษาวันที่  12  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2566  ณ  ลานพิธี หอประชุมอำเภอบ้านไผ่

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18