องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


อบต.เมืองเพีย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ"


งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้ลงพื้นที่ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองเพีย เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัขและแมว ของประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ"  ในวันที่ 20-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18