องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


อบต.เมืองเพีย มอบชุดป้องกันเชื้อและชุดตรวจ ATK ให้กับบ้านละว้าและชีกกค้อ


วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสุรพงษ์  วงษ์ชารี นายกอบต.เมืองเพีย ได้มอบชุดป้องกันเชื้อ (CPE) ให้กับผู้ใหญ่บ้าน บ้านละว้าทั้ง 4 หมู่ เพื่อให้จิตอาสาใส่เพื่อป้องกันเชื้อในการจัดส่งอาหารให้กลุ่มเสี่ยง และได้มอบชุดตรวจ ATK ให้กับ อสม.บ้านละว้าและชีกกค้อ ทั้ง 6 หมู่ เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18