องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ออกสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจากเหตุวาตภัย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง อบต.เมืองเพีย ออกสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18