องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองเพีย ซักซ้อมแผนดับเพลิง


เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้ร่วมซักซ้อมแผนดับเพลิงที่โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 30 พ.ค. 2566

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18