องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองเพีย ซักซ้อมแผนดับเพลิง


เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้ร่วมซักซ้อมแผนดับเพลิงที่โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 30 พ.ค. 2566

2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-07-28
2023-07-21