องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]29
2 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปล [ 22 พ.ค. 2563 ]31
3 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]45
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง [ 12 มี.ค. 2563 ]54
5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ก.พ. 2563 ]59
6 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๒ [ 26 ก.พ. 2563 ]54
7 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ [ 6 ก.พ. 2563 ]51
8 ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2563 ]60
9 โครงการอบรมประชาชนทั่วไป [ 30 ต.ค. 2562 ]14
10 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี [ 30 ต.ค. 2562 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6