องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 


โครงการ "Big Cleaning Day" รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ค. 2564