องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสานสัมพันธ์บุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสานสัมพันธ์บุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ