องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานการจัดการงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการจัดการงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564
 
ประกาศการแสดงงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ปี 2564
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ