องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
แผนพัฒนาห้าปี


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียมีการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ