องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


กิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยการนำนโยบาย NO GIFT POLICY ไปสู่การปฏิบัติ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กิจกรรมการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยการนำนโยบาย NO GIFT POLICY ไปสู่การปฏิบัติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ