องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :