องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
หลักเกณฑ์มาตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกฌฑ์การเลื่อนขั้น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกฌฑ์การเลื่อนขั้น
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ