องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
แผนพัฒนาห้าปี


แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 สรางความเขมแข็งชุมชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 สรางความเขมแข็งชุมชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ