องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ตัวอย่าง รหัสครุณฑ์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ตัวอย่าง รหัสครุณฑ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ