องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ