องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือเกี่ยวกับรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือเกี่ยวกับรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ