องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ