องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th
 
 


หัวข้อที่ทำการโหวต : ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการการเก็บภาษีของ อบต.เมืองเพีย
 
ดีมาก
3คะแนน75.00%
ดี
3คะแนน75.00%
ปานกลาง
0คะแนน0.00%
พอใช้
0คะแนน0.00%
ควรปรับปรุง
2คะแนน50.00%
 
จำนวนคนที่ทำการโหวตทั้งหมด : 4 ท่าน